Bizkaian / En Bizkaia:

Bizkaian Eragozpen Fiskala Gastu Militarrari egin nahi baduzu / Si quieres realizar Objeción Fiscal al Gasto Militar en Bizkaia:

 • El comienzo de la campaña se adelanta al 6 de abril.
 • A partir de ese día todas y todos recibiremos una carta con el resultado del borrador de la declaración y otras informaciones.
 • La consulta del borrador y la entrega de la declaración de la renta sólo podrá hacerse mediante medios electrónicos.
 • Como siempre, es importante que no la presentéis, ya que, en ese caso, no sería posible hacerla de nuevo con objeción fiscal en nuestra oficina.
 • En la web de la Diputación de Bizkaia podéis encontrar más información: https://web.bizkaia.eus/es/renta-bizkaia
 • A partir del lunes 19 de abril comenzaremos a dar citas para nuestra oficina de objeción fiscal. Para ello, podéis llamar de lunes a jueves de 17:00 a 20:00 horas al número 609 469 599.

 • Kanpainaren hasiera apirilaren 6ra aurreratuko da.
 • Egun horretatik aurrera, guztiok jasoko dugu gutun bat, adierazpenaren zirriborroaren eta beste informazio batzuen berri ematen duena.
 • Zirriborroaren kontsulta eta errenta-aitorpena modu elektronikoan baino ezin izango da egin.
 • Beti bezala, garrantzitsua da errenta aitorpena ez aurkeztea. Bestela, ezinezkoa izango litzateke berriro egitea gure bulegoan eragozpen fiskalarekin.
 • Bizkaiko Foru Aldundiko webgunean informazio gehiago aurki dezakezue: https://web.bizkaia.eus/eu/errenta-bizkaia
 • Apirilaren 19tik aurrera, astelehena, gure bulegoan eragozpen fiskala egiteko hitzorduak ematen hasiko gara. Horretarako, astelehenetik ostegunera deitu dezakezue, 17:00etatik 20:00etara, 609 469 599 zenbakira.