Si recibes autoliquidación

Apirilaren hasieran, Foru Aldundiak aurrez egindako aitorpenak bidaltzen dizkigu gure etxetara. Kasu horretan bazaude:

Bizkaian: atzera bota zure errenta-aitorpena, itzultzeko bada (berdea), 901 503 000 zenbakira deitzen. Ordaintzeko bada (urdina) ez egin ezer.
Araban eta Gipuzkoan: jasotako aitorpenak ez onartzeko ez da ezer egin behar, aldundiek eskura jartzen dituzten euskarrien bidez (Internet, telefonoa edota aurre-hitzordua).

Eta, ondoren, eskatu zure hitzordua eragozpen fiskalaren bulegoetan


A comienzos de Abril la Diputación Foral envía a nuestros domicilios autoliquidaciones. Si éste es tu caso:

Bizkaia: rechaza tu declaración, solo si te da a devolver (la verde), llamando al 901 503 000. Si es a pagar (la azul) no hagas nada.
Araba y Gipuzkoa: para no aceptar la propuesta de autoliquidación recibida basta con no confirmarla en ninguna de las vías que ofrecen las diputaciones: citas previas, teléfono o Internet.

Posteriormente, pide tu cita en las oficinas de objeción fiscal