Helburu Alternatiboak

Es posible que simpatices o formes parte de algún colectivo o iniciativa social que desarrolle una tarea solidaria, feminista, ecologista, vecinal, antimilitarista, antirracista etc.

Ekimen horietako edozein izan ahal da helbide alternativoa. Hauek proposatzen dizkizugu:

PROMOVIENDO LA SALUD DE LAS MUJERES COMO UN DERECHO HUMANO EN MASAYA, NICARAGUA

El objetivo del proyecto pretende mejorar la salud de 55 mujeres a través de la detección temprana de cáncer cérvico uterino y VIH-SIDA. Para ello se posibilitará atención ginecológica a 55 mujeres de diferentes comunidades con las que trabaja nuestra socia local Axayacatl, de las comarcas Pilas Orientales, Quebrada Honda y Masaya, del Departamento de Masaya en Nicaragua. Son mujeres con pocos recursos económicos y en su mayoría sobrevivientes de violencia machista.

Con este proyecto se contribuye a mejorar la salud de las mujeres por dos vías complementarias. Por una parte, facilitando las revisiones y pruebas ginecológicas y administrando el tratamiento pertinente y, por otra parte, creando conciencia a través de las formaciones sobre la importancia de cuidarse y realizarse el examen de Papanicolaou y el autoexamen de mamas para prevenir un cáncer cérvico uterino y de mamas o detectarlo a tiempo.

En el ámbito de la salud sexual y reproductiva queda mucho por mejorar. La mitad de las mujeres de Nicaragua han declarado no conocer las Infecciones de Transmisión Sexual no siendo capaces de reconocer sus síntomas. En cuanto a las enfermedades no transmisibles, los tumores representan el 11,6% de las causas de defunción, siendo ésta la principal causa de muerte de mujeres entre 35 y 45 años. En las zonas urbanas de Nicaragua, un 23 % de las adolescentes (15 a 19 años) son madres y en el área rural esta cifra asciende al 34%.

FIARE Banca Ética ES36 1550 0001 20 0000688622

LABORAL KUTXA ES71 3035 0083 22 0830701234

asociaciondemujeresaxayacatl.org

 

EMAKUMEEN OSASUNA GIZA ESKUBIDE GISA SUSTATZEN MASAYAN, NIKARAGUA

Proiektuaren helburua da 55 emakumeren osasuna hobetzea umetoki-lepoko minbizia eta GIBa goiz detektatzearen bidez. Horretarako, ginekologia-arreta eskainiko zaie hainbat komunitatetako 55 emakumeri. Hain zuzen, bertako gure bazkide den Axayacatl-ek komunitate horiekin egiten du lan; Nikaraguako Masaya departamenduko Pilas Orientales, Quebrada Honda eta Masaya eskualdeetan kokatzen dira komunitateok. Emakume horiek baliabide ekonomiko gutxi dituzte, eta gehienek indarkeria matxistari aurre egin behar izan diote.

Proiektu honen asmoa emakumeen osasuna hobetzea da, bi bide osagarri baliatuta. Batetik, berrikuspen- eta froga-ginekologikoak erraztuta, eta dagokien tratamendua emanda. Bestetik, kontzientzia piztu nahi da trebakuntza saioen bidez, autozainketaren eta Papanicolaou azterketa egitearen garrantziari buruz, baita norberak bularrak aztertzearen garrantziari buruz ere, umetoki-lepoko eta bularreko minbizia garaiz prebenitzeko.

Sexu- eta ugalketa-osasunaren arloan, oraindik ere asko dago hobetzeko. Nikaraguako emakumeen erdiak adierazi du ez dituela sexu transmisioko infekzioak ezagutzen, eta hortaz, ez dira gai haien sintomak ezagutzeko. Transmitigarriak ez diren gaixotasunei dagokienez, tumoreek heriotzen %11,6 eragiten dituzte; hori da, hain zuzen, 35 eta 45 urte arteko emakumeen heriotza-kausa nagusia. Nikaraguako hiriguneetan, nerabeen %23 (15 eta 19 urte artekoak) ama dira, eta landa-eremuan ehunekoa %34ra igotzen da.
FIARE Banca Ética ES36 1550 0001 20 0000688622
LABORAL KUTXA ES71 3035 0083 22 0830701234

asociaciondemujeresaxayacatl.org


Fortalecimiento del movimiento saharaui de defensa de los derechos humanos en los Territorios Ocupados del Sahara Occidental  – Sahara Mendebaldean giza eskubideen defentsaren aldeko mugimenduen indartzea.Proiektua Marokok okupatuta daukan lur eremuan garatzen ari da. Hain zuzen, Marokoko gobernuak legeztatu duen lehen elkarte saharauiarrarekin lankidetzan ari gara; “Giza eskubide larrien urraketen biktima direnen Saharako elkartea” du izena. Nahiko hasi berria da proiektu hauxe eta oinarriak jarri nahi ditu etorkizunean sendo segi dezan bere funtzioa betetzen. Izaera politikoa dauka proiektuak eta horixe aldarrikatu nahi dugu, uste baitugu premiazkoa dela kooperazio eredu hau ere.
El proyecto tiene como objetivo contribuir a la mejora de la situación de los derechos humanos en los Territorios Ocupados del Sahara Occidental a través del trabajo del movimiento saharaui de promoción y defensa de los derechos humanos.Para ello se equipará técnica y materialmente a la ASVDH (Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones de los Derechos Humanos cometidas por el Estado Marroquí) para que su sede de El Aiún se convierta en un centro de referencia para todas las organizaciones saharauis, dotándole de los medios necesarios para que las actividades de denuncia (como ruedas de prensa o reuniones con responsables políticos) puedan ser llevadas a cabo en este espacio.Así mismo, se fortalecerá la presencia de la ASVDH en los medios de comunicación digitales (página web, redes sociales), actualizando sus instrumentos institucionales para difundir con mayor amplitud sus denuncias e informes.
Por último, se llevará a cabo un taller de sensibilización para difundir entre la población vasca la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental y el papel de la sociedad civil en su promoción y defensa.
Para contextualizar mejor la iniciativa: http://www.mundubat.org/asvdh-el-corazon-de-los-derechos-humanos-saharauis-en-los-territorios-ocupados/Si quieres más información específica: mundubat@mundubat.org
Esta es la cuenta de apoyo para el proyecto: ES60 3035 0083 21 0830700802

Destino local

Una de las actividades del KEM-MOC en su lucha contra los ejércitos y las fábricas de armas es la acción directa noviolenta. El estado intenta desmovilizarnos mediante elevadas multas. Planteamos consolidar un fondo económico para afrontar esta represión y seguir luchando contra el ejército y el gasto militar.

Nº de cuenta: ES27 3035 0134 48 1340087591 (Bakearen Etxea WRI)

Helburu lokala

KEM-MOCen ekintzetako bat ejerzituen eta armagintza fabriken kontrako borrokan, indarkeri gabeko ekintza zuzena da. Estatuak gelditu gura gaitu izun haundien bidez. Errepresio honi aurre egiteko eta ejerzituen eta gastu militarraren kontra borrokatzeko fondo ekonomiko bat finkatzea planteatzen dogu. (Informazio gehiago: mocbilbao@gmail.com)

Destino colectivo AA-MOC

AA-MOC Helburu kolektiboa


Escuela Mujeres de Frente, de Quito, Ecuador.

La escuela Mujeres de Frente, de Quito, Ecuador, es un espacio de encuentro e intercambio de saberes y cuidados entre mujeres diversas, a través de la educación popular y el feminismo.
Teniendo como actividades principales la alfabetización y terminación de la primaria de mujeres adultas de sectores populares, como herramienta política que contribuye a que se reduzcan las desigualdades a la hora de acceder a la educación formal y generar herramientas colectivas para enfrentar la violencia hacia las mujeres, mejorando sus condiciones de vida.

Para más información de la Escuela Mujeres del Frente:

Escuela Mujeres del Frente
https://www.facebook.com/escuelamujeresdefrentequito/?fref=ts

Quitoko (Ekuador) Mujeres de Frente eskola
Quitoko (Ekuador) Mujeres de Frente eskola askotariko emakumeen artean topatzeko eta jakintzak eta zainketak trukatzeko toki bat da, herri-hezkuntza eta feminismoa direla bide. Haren jarduera nagusiak dira herri xeheko emakume helduak alfabetatzea nahiz emakumeok Lehen Hezkuntza burutzea, tresna politiko gisa, hezkuntza formala erabiltzerakoan daudendesparekotasunak murriztearren eta emakumeenganako indarkeriari aurre egiteko tresna kolektiboak sortzearren, haien bizi-baldintzak hobetuta horrela.

Mujeres de Frente eskolari buruzko argibide gehiagorako:
Escuela Mujeres del Frente
https://www.facebook.com/escuelamujeresdefrentequito/?fref=ts

Triodos: ES44 1491 0001 2020 0444 7229


 

ARGILAN-ESK pobrezia eta baztertze sozialaren aurka borrokatzen duen erakunde bat da. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DsBE), Etxebizitzarako Prestazio-osagarria (EPO) eta Gizarte-larrialdietarako Laguntzak (GLL) bezalako prestazioen eskatzaile eta jasotzaileeiaspalditik arreta, Bilbo eta Gasteizen dituen aholkularitza-bulegoetan, emateagatik ezaguna da.

Lanbidek, 2012an DsBE eta EPO kudeatzen hasi zenetik, bizirauteko prestazio hauetara, diru-sarrerarik ez izateagatik, heldu behar diren pertsonen kolektiboekiko okerreko praktika administratibo eta giza-tratu desegokien areagotze esponentzial baten aurrean aurkitzen gara. Nahiz eta Lanbidek DsBE eta EPO eskatzerakoan jendea makurtarazten saiatu, ARGILAN-ESKn esaten diegu legeak eskubide subjuntibotzat jasota duen prestazio sozial bat eskatzen ari direla. Aldi berean Lanbidetik babesten laguntzen ditugu alegazio eta errekurtsoak egiterakoan, Lanbidek bere funtzionamendu txarrarengatik prestazioak injustuki kendu edo iraungiten

dizkienean, edo behar ez bezala jasotakoa itzultzera behartzen dituenean. Gure lanaren alderdi guztiak aholkularitzetan autoestimua hobetzeko mami handi bat daukate, baita ere hauskortasun pertsonal handian aurkitu eta gugana etortzen den jende horren ahalduntzea.

ARGILAN-ESK-k ematen dituen zerbitzuak hutsaren truke ematen dira eta pertsona boluntarioekin bakarrik funtzionatzen dugu. Hala ere, etorkizunean finantzaiazio txiki bat izango bagenu boluntarioen kopurua zabal genezakeen aholkulari enplegatu batekin ordu batzuetan astean. Eta baztertze sozialaren aurka borrokatzen duten beste platoformekin batera egiten ditugun kanpainetan laguntzeko balioko luke.

Kontu zenbakia: ES06 3035 0211 10 2110022026

 

ARGILAN-ESK es una organización que lucha contra la pobreza y la exclusión social.

y que reivindica una Renta Básica Universal e Incondicional como medida necesaria para acabar con la pobreza. Una de sus ocupaciones más antiguas y por la que es más conocida en Bizkaia y Araba, es por sus oficinas de asesoría de Bilbao y Gasteiz, destinadas a atender a las personas solicitantes y perceptoras de las prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y Ayudas de Emergencia Social (AES).

Desde que en el año 2012 Lanbide comenzara a gestionar la RGI y PCV, estamos asistiendo a un crecimiento exponencial de las malas prácticas administrativas y de trato humano con los colectivos de personas que, por su carencia de ingresos, tienen que acogerse a estas prestaciones para poder sobrevivir. En ARGILAN-ESK les informamos de que, por mucho que Lanbide lo intente degradar, al solicitar la RGI y PCV están exigiendo una prestación social reconocida en la ley como derecho subjetivo. También les ayudamos a defenderse de Lanbide a través de escritos de alegaciones y recursos cuando, injustamente, les suspenden, les extinguen, o les obligan a devolver prestaciones indebidamente percibidas por el nefasto funcionamiento de Lanbide. Todas estas facetas de nuestro trabajo en las asesorías, tiene siempre un fuerte componente de mejorar la autoestima y el empoderamiento de aquella gente que acude a nosotros y nosotras en situación de enorme fragilidad personal.

Sin embargo, si en el futuro contáramos con alguna pequeña financiación, podríamos ampliar nuestra capacidad reivindicativa pudiendo llevar adelante más campañas de denuncia de recorte de derechos sociales y de defensa del derecho a una Renta Básica universal e incondicional. Además también serviría de ayuda para las campañas que realizamos junto con el resto de plataformas por los derechos sociales y contra la exclusión social.

Nºde cuenta/Kontu zenbakia: ES06 3035 0211 10 2110022026


Plataforma “Kolore guztietako basoak”

Ekologistak Martxan Bizkaiak egindako ekarpenak 145 talde baino gehiagora
bideratuko dira; elkarteak, enpresak eta gure mendien paisaia aldatu nahi
duten pertsonak,
pinu berdea alde batera utziz eta kolore guztietako
basoetara hurbilduz.
Bizkaiko Foru Aldundiak mendi publikoetarako baso kudeakea ekologikoa
izateak eta bertako baso kopurua igotzeak ditugu helburu.
Dibertsifikatze emankorra areagotzen eta naturarekiko agroekologia hurbila
baimentzen duen kudeaketa. Horretarako, kudeaketa mota honen alde dauzen
bertako baso-jabeei laguntzak eskainiz.
Gure mendien kolorea aldatzeko zuen laguntza eskertuko genuke.

Kontu zenbakia: ES97 2095 0368 8091 0333 5932

 

Plataforma “Kolore guztietako basoak”

Las aportaciones a Ekologistak Martxan Bizkaia se destinarán a más de 145
grupos ecologistas, asociaciones, empresas y personas que desean cambiar el
paisaje de nuestros montes y pasar del verde pino a la variedad de
colores de los bosques autóctonos.
Nuestro objetivo es conseguir por parte de Diputación una gestión forestal
más ecológica en los montes de propiedad pública que permita la
regeneración y aumento de superficie del bosque autóctono.
Una gestión que permita la diversificación productiva abriendo la puerta a la
Silvicultura Cercana a la Naturaleza. Así como una gestión que de ayudas a
los/as propietarios/as forestales que quieren caminar en esta línea.
Para cambiar el color de nuestros montes necesitamos tu ayuda.

Nºde cuenta/Kontu zenbakia: ES97 2095 0368 8091 0333 5932

 


  KOORDINADORA ANTIMILITARISTA KAKITZAT 

ARGITAN, Barakaldoko emakumeen aholkuetxea.

Argitanek, Barakaldoko emakumeen aholkuetxeak, hauek jasaten dituzten egoera ezberdinei, diskriminazio eta sexu bortizkeriari, erantzuna emateko sortzen da, hauek ematen diren egoera guztietan.

Aholkularitza hau batez ere aholkularitza juridiko laboraletik, harrera psikologikotik eta gizarte aholkularitzatik zuzentzen da. Beste moetetako ekintza ezberdinak ere anrolatzen ditugu, beti ere genero ikuspegi batetik abiatuta: tailerraj, kurtsoaj, hitzaldiak eta mahai inguruak.

Gainera, oso garrantzitsutzat jotzen ditugu salajeta lanak, erreibindikapenak, kontzientziazioa eta mobilizazioa

Kontaktuan jartzeko:

Helbidea: San Juan, 26 behea, Barakaldo 48901. 944782102 Posta elektronikoa: argitan@nodo50.org

https://www.nodo50.org/berri_otxoak/?tag=argitan

Kontu korrontea: Laboral Kutxa: 3035 0081 33 081.0.02111.8

 

ARGITAN, centro asesor de la mujer de Barakaldo

El “Centro Asesor de la Mujer de Barakaldo, Argitan” trata de responder a las necesidades de las mujeres que sufren situaciones de desigualdad, discriminación o violencia sexista en cualquiera de las múltiples formas en que éstas se puedan dar.

La labor se desarrolla fundamentalmente a través de la asesoría jurídico-laboral, la atención psicológica y el asesoramiento en materia social. Así como a través de las diversas actividades que abarcan un amplio abanico de temas, desde una perspectiva de género: talleres, cursos, charlas, debates.

Siendo, además importante el trabajo de denuncia, reivindicación, concienciación y movilización.

Contacto: c/ San Juan, 26 bajo, 48901 Barakaldo.

Teléfono: 944782102 Correo electrónico: argitan@nodo50.org

Número de cuenta: Caja Laboral: Centro Asesor de la Mujer “ARGITAN” de Barakaldo.

Nº cuenta: 3035 0081 33 081.0.02111.8

 

La Posada de los abrazos, Besarkatuz

Gure gunetik pasatako pertsonei elkarbizitza guneak, laguntza sozioezitzailea eta afektiboa eskaintzen zaie. Bereziki emakumeei eman nahi zaie garrantzia, beraien familia ingurunea modu osasuntsu batean osatu edo birsortzeko enpoderamendurako tresnak emantean.

Politikoki instituzioak zirikatu nahi ditugu, mailaketa gabeko gizarte ekarbizitza bat aldarrikatuz eta defendatuz, bazterketarik gabekoa, bortizkeria matxistatik libre, eskubideak guztiontzako aldarrikatuko dituen gizarte bat bilatuz eta eskubideak, generoari begira, jatorria, adina edo kultura ezinbesteko ildotzat hartuko dituena.

Guzti hau lortzeko elkarte zein mogimendu ezberdinen arteko elkartrukea eta sare lanak indartuz lan egin nahi dugu.

Kontaktatzeko: Helbidea: Gimnasio 8, 1º A, 48003 Bilbao

Telefonoa: 944153948 Posta elektronikoa: posadadelosabrazos@gmail.com

Kontuaren zenbakia: BBK: Posada de los abrazos – Besarkatuz.

kontuaren zenbakia: 2095 0106 80 910637466-4

 

La Posada de los abrazos, Besarkatuz

Se ofrecen espacios de convivencia y acompañamiento socio-educativo y afectivo a las personas destinatarias de nuestro quehacer dando especial importancia al acompañamiento a las mujeres en su proceso de empoderamiento para la construcción o reconstrucción de relaciones más saludables en su entorno incluyendo el ámbito familiar.

Se pretende incidir políticamente ante las instituciones y la sociedad por la defensa y construcción de un modelo de convivencia sin categorizaciones ni exclusiones, libre de cualquier forma de violencia machista, que promueva una sociedad igualitaria en derechos y oportunidades en referencia al género, el origen, la edad o la cultura, como aspectos fundamentales.

Para la consecución de tales objetivos se pretende fortalecer el trabajo en red entre asociaciones y movimientos sociales.

Contacto: Calle Gimnasio 8, 1º A, 48003 Bilbao

Teléfono 944153948 Correo electrónico: posadadelosabrazos@gmail.com

Número de cuenta: BBK: Posada de los abrazos – Besarkatuz.

Nº cuenta: 2095 0106 80 910637466-4

 


Ur edangarria eta saneamendurako giza eskubidea Peruko Ayacucho departamenduan kokatua dagoen Concepción-Cangallo herrialdeko andeetako biztanleriarentzat.

Ekimen honek ura eta saneamenduaren giza eskubidea Concepción Cangallo herrialdean bizi diren 160 biztanlentzat errealitate bilakatu dadila du helburu nagusitzat. Herri honek hegoaldeko Andeetan kokatuak dauden hainbat herrixkek bezalaxe sarbide oso konplexua du.

Herrialde honetako biztanleria indígena kitxua da eta muturreko pobrezia egoeran bizi osasun arriskuan, ez baituzte edangarria den ur nahikoa eta saneamendu aproposa eskuragarri.

Concepción Cangallo-ko biztanleak ur sistemaren eta komun ekologikoen instalazioaren eta hauen mantenimenduaren arduradun nagusiak izango dira eta emakumeek era aktibo batean zeregin guzti hauetan era aktibo batean parte hartu eta erabaki-hartzeen protagonistak izan daitezela bermatuko du ekimen honek.

Servicios Educativos Rurales (SER) elkarte peruarrak eta medicusmundu Arabak koordinatutako proiektu honen inguruan informazio gehiago izan nahi baduzu kontsultatu ondorengo esteka:

http://bit.ly/2F8LU9M

Fiare-ko kontu korronte zenbakia: ES 1550 0001 2100 0529 6025.

Derecho humano al agua potable y al saneamiento para la población andina de Concepción-Cangallo, departamento de Ayacucho, Perú

Esta iniciativa tiene como objetivo que el derecho humano al agua y al saneamiento sea una realidad para 160 habitantes de la localidad de Concepción Cangallo, comunidad rural de difícil acceso ubicada en la zona andina sur del Perú.

La población indígena quechua de esta localidad vive en una situación de pobreza extrema y de riesgo sanitario, dado que no tiene acceso a agua potable suficiente ni a un saneamiento adecuado.

Siendo los propios habitantes de Concepción Cangallo los responsables de la instalación del sistema de agua potable, de los baños ecológicos y de su mantenimiento, esta iniciativa promoverá que las mujeres participen de forma activa en dichas tareas y que sean a su vez, protagonistas de la toma de decisiones.

Para más información sobre este proyecto, coordinado entre la asociación peruana Servicios Educativos Rurales (SER) y medicusmundi Araba visita:

http://bit.ly/2F8LU9M

Nº de cuenta FIARE Banca Ética ES 1550 0001 2100 0529 6025.


Ongi etorri Errefuxiatuak (OEE) errefuxiatu eta migranteekiko elkartasunaren plataforma zabal bat da. Haien harrera erraza eta kultur aniztasunarekiko bizitza ona lortzeko, herritarron sentsibilizazioa eta instituzioen konpromezua lantzen ditugu, xenofobia eta hezien politikak beharrean. Gizaki guztiok munduan zehar mugitzeko askatasuna izan behar dugu, ez bakarrik turismoagatik hemen bezala, baizik eta batez ere bizitza duin bat eta baldintza minimoekin egotea posiblea ez den egoeretan.
Gainera, kausetan eragiten saiatzen gara ere, eta antimilitarismoari dagokionez gure lurraldean armagintza eta arma esportazioak salatzen ditugu.
OEEn ez ditugu dirulaguntzarik jasotzen, noizbehin heltzen zaigun dirua hemen egiten ditugun aktibitateetan erabiltzen dugu (adib. Gernika 2017ko ekitaldia, izunak ordainketa,…), eta puntualki heltzen zaigun proiektu batzuetan gure bizitzaren ikuspuntuan badaude.

Kontu korrentea: Fiare Banca ética ES33 1550 0001 2200 0305 7221

Ongi etorri Errefuxiatuak (OEE) es una plataforma amplia de solidaridad con las personas refugiadas y migrantes, que busca la sensibilización de la ciudadanía y el compromiso de las instituciones para facilitar su llegada, acogida y convivencia de culturas en la que haya un enriquecimiento y aprendizaje mutuos, en lugar de la xenofobia y las políticas de muros. Todos los seres humanos debemos tener libertad para movernos por el mundo, no sólo por turismo como lo hacemos aquí, sino sobre todo cuando la razón es escapar de situaciones que impiden vivir una vida con dignidad y condiciones mínimas.
También tratamos de incidir en las causas, y respecto al antimilitarismo denunciamos la fabricación y exportación de armas en nuestro territorio.
En OEE no recibimos subvenciones, y el dinero que a veces nos llega lo dedicamos a las actividades que llevamos a cabo localmente (ej. evento de Gernika en 2017, pago de posibles multas,…), y de forma puntual a algunos proyectos que nos llegan y están en sintonía con nuestra mirada de la vida.

Cuenta corriente: Fiare Banca ética ES33 1550 0001 2200 0305 7221